Welkom

Paling
Mijn naam is Leo van der Ploeg. Sinds 1955 geboren en getogen in Leeuwarden.
Al vanaf mijn prille jeugd ben ik creatief bezig. Op de aloude "Rijks" aan het Zaailand genoot ik
inspirerende lessen van Jorritsma en Meinte Walta. Ook kreeg ik in deze tijd van de
gymnastiekleraar Lieuwe Pietersen de bijnaam die nog steeds in mijn werk terugkomt: Paling.

Sterke Yerke
Na de middelbare school gingen enkele van mijn vrienden naar de academie Vredeman de
Vries om zich te bekwamen in de beeldende kunst. Die stap maakte ik niet. Maar als een soort
spookstudent volgde ik via vrienden toch wel lessen. Met name het contact met de docent Jan
Deodatus herinner ik mij als heel bijzonder. Maar het avontuur riep en ik stortte mij met hart
en ziel in een bijzonder project: het vlot Sterke Yerke. Ontwerpen, bouwen en natuurlijk
varen als bemanningslid. Was eerst Terschelling al een verre bestemming, in 1979 hadden we
met het toen al derde vlot de euvele moed om te proberen van Harlingen naar Curacao te
varen. De tocht eindigde met een stranding op het eiland Bonaire.

Lucas 23:34
Na dit jammerlijke avontuur begon voor mij een lange periode van veel verschillende
bezigheden. De uitdrukking "twaalf ambachten, dertien ongelukken" komt mij zeer bekend
voor. Maar ik bleef me ontwikkelen. Ook in deze periode was ik regelmatig aan het stoeien
met verf. En zo werd het opeens 2004... Na elf jaar werken als medewerker voorlichting en
educatie bij een landelijke N&M-organisatie kwam er een reorganisatie waarbij mijn functie
werd "wegbezuinigd". Gelukkig was er binnen de organisatie nog wel geld beschikbaar voor
allerlei kunstprojecten en exposities. Dankzij deze mogelijkheid èn omdat ik de
gebeurtenissen wilde verwerken, begon ik samen met een collega - die door hetzelfde lot was
getroffen - wekelijks een kunstproject uit te voeren. Dit resulteerde in een boekwerkje met de
titel "Lucas 23:34" dat we als afscheidcadeautje aan alle collega"s konden aanbieden.

Het Werk
Na deze periode van bezinning kreeg ik meer tijd om mij volop op het schilderen toe te
leggen. Schilderen is overigens een iets te beperkte omschrijving van wat ik doe. De
uitdrukking "gemengde technieken" doet meer recht aan mijn werk. Daar waar een schilder in
kleuren en technieken denkt, daar denk ik meer in materialen. Als bestaande materialen al een
bepaalde kleur en structuur hebben, vind ik het vaak niet nodig om te proberen de kleur en
structuur met behulp van verf vast te leggen. Ik probeer een grote verscheidenheid aan
materialen een beetje naar mijn eigen hand te zetten. In combinatie met allerlei verfsoorten,
inkten en dergelijke resulteert dit vaak in verrassende werken. Op deze site krijgt u enig idee
van het werk dat ik maak. Maar niet meer dan dat. Het mag duidelijk zijn dat het reliëf dat in
mijn werk zit op uw vlakke scherm niet goed uit de verf komt. En ondanks de zorg die aan
deze site werd besteed, zullen de kleuren door reflectie en lichtstraling iets afwijken van de
werkelijkheid.

Heeft u belangstelling voor mijn werk? Neem dan gerust contact met mij op